Ook in de visserij wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Enerzijds richt deze duurzaamheid zich op het verminderen van uitstoot, anderzijds richt deze duurzaamheid zich ook op duurzame visvangst. Een belangrijke partij in de duurzame visserij is de “Marine Stewardship Council” (MSC). Deze organisatie geeft certificaten af aan bedrijven in de visserij die duurzame visvangst uitvoeren. Op het moment dat u in de winkel een verpakking met bijgevoegd label vindt, weet u dat deze vis bij een bedrijf vandaan komt wat duurzaam vist.

Het keurmerk MSC bestaat officieel sinds het jaar 1997. 2 jaar eerder namen Unilever en WNF het idee. Door de jaren hebben grote supermarkten zich gecommiteerd aan het keurmerk. In 2006 was Lidl de eerste. Ook Walmart commiteerde zich aan MSC gecertificeerd voedsel. Sinds 2007 is het in Nederland een algemeen aangenomen goedkeuring. in 2011 ging McDonalds in Europa over op MSC gecertificeerde vissen. In 2015 ging Ikea in zijn restaurants ook over op de vissen met het MSC keuring. In 2016 bereikte de Marine Stewardship Council het aantal van 20.000 producten wat het blauwe keurmerk mag dragen.  En 55% in het wild gevangen kabeljauw, schelvis en heek is MSC gecertificeerd.

MSC Standaarden

De MSC bestaat uit twee standaarden. In de eerste plaats is er de MSC Visserij standaard. In deze standaard kunnen manieren van visserij gecertificeerd worden. 29 indicatoren bepalen uiteindelijk of een bedrijf daadwerkelijk het keurmerk zal ontvangen.

In de tweede plaats is er de MSC Traceerbaarheidsstandaard. In deze standaard wordt er gekeken naar het hele proces. Vanaf de visvangst tot en met het product in de schappen. De bedrijven in deze keten (handel, verwerking, verkopers, merken) kunnen hun proces en operatie laten certificeren. Wanneer zij dit doen, weet de uiteindelijk consument dat het MSC product wat zij kopen niet vermengt is met een niet MSC product.

Uitstootreductie

Hierboven staat de ene kant van de duurzame visserij beschreven. In de inleiding is ook een tweede manier van duurzaamheid in de visserij beschreven. Die richtte zich meer op verminderen van uitstoot. Hiermee zouden wij u kunnen helpen. Met bijvoorbeeld de CO2 besparende biobrandstof CO2 Saving Diesel kunt u tot 90% CO2 besparen. Daarnaast kunt u echter ook een fijnstof reductie van meer dan 40% realiseren en kunt u uw stikstof uitstoot verlagen met bijna 15%. Wat ook van groot belang is, is dat tijdens de verbranding van dit product vrijwel geen zwavel vrij komt. De reductie van zwaveluitstoot zal dus meer dan 99% zijn.

Offerte aanvraag
Binnen 2 uur een offerte!
Terug naar Visserij