Mobil SHC 632, energiezuinige, synthetische olie in een industriële tandwielkast, verlaagt de temperatuur van deze tandwielkast met gemiddeld 7,5ºC. Lagere temperaturen door toepassing van Mobil SHC 632, synthetische smeermiddelen zijn te vertalen naar Energy Efficiency. Met behulp van de principes van warmteoverdracht is een energiebesparing berekend van 3,5%.

Situatie bij Forbo Flooring

Forbo Flooring B.V. produceert en levert wereldwijd vloerbedekkingen voor de projecten- en de consumentenmarkt. Den Hartog B.V., vertegenwooridgd door dhr. Joost Wijbenga, heeft Forbo Flooring het nut en de voordelen van Mobil SHC synthetische smeermiddelen voorgelegd. Besparingen zijn te realiseren op het gebied van Materiaal Efficiency (verlengde olie verversingsintervallen, levensduur van de machines, verbeterde produktkwaliteit)  en Energie Efficiency (energiebesparing, temperatuurverlaging en produktietijden).

Forbo heeft ingestemd met een test op een representatieve tandwielkast in de linoleumfabriek van Forbo. Doel van de test was om aan te tonen dat door het gebruik van Mobil SHC 632 de gebruikstemperatuur zou dalen ten opzichte van een minerale tandwielkastolie ISO VG 320. Dit is uiteindelijk te vertalen naar energiebesparing.

Aanpak met Mobil SHC 632

Op 14 juni 2016 hebben we op de tandwielkast, op twee plaatsen (Zuidzijde en Noordzijde) Fluke meetapparatuur aangebracht. Met deze meetapparatuur wordt iedere 10 minuten de maximale en minimale temperatuur bepaald, en wordt hieruit de gemiddelde temperatuur berekend en vastgelegd. De temperatuur wordt op deze wijze 24 uur per dag, iedere 10 minuten gemeten, gelogd en opgeslagen in een Excel bestand. In deze eerste testfase was de tandwielkast afgevuld met minerale tandwielkastolie ISO VG 320.

Nadat de olie in de tandwielkast is vervangen door de Mobil SHC 632, is op 23 augustus 2016 de tweede testfase gestart en is, op dezelfde meetpunten, wederom dezelfde meetapparatuur aangebracht. Om vergelijkbare meetresultaten te behalen zijn de testmetingen beiden gestart op een dinsdag om 12.18 uur, en duurden elk 6 x 24 uur.

Specificaties 

 • Op basis van operationele tijden van de tandwielkast, opgegeven door Forbo, tussen 08.00 uur en 22:00 uur, zijn in het totaal 321 registratiemomenten geselecteerd en met elkaar vergeleken.
 • Doordat de metingen zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde van de tandwielkast zijn uitgevoerd, is een betrouwbaar beeld gekregen van de temperaturen in de tandwielkast. Het verloop van de temperaturen aan beide zijden vertoont hetzelfde beeld.
 • De temperatuur in de omkasting  is gesteld op 30ºC.
 • Tijdens de metingen in de eerste periode was de gemiddelde buiten temperatuur 15,1ºC. In de tweede periode was het met 21,4ºC aanzienlijk warmer!
 • Op de volgende bladzijde zijn de gemeten waardes van de gemiddelde temperatuur van de geselecteerde meetmomenten in een grafiek opgenomen.

Resultaten Mobil SHC 632

Hieronder zijn de resultaten weergeven van beide testfases, tegenover elkaar gezet in een grafiek.

Resultaten Zuidzijde Minerale olie ISO VG 320 Mobil SHC 632
Maximale temperatuur 60,1 °C 56,2 °C
Minimale temperatuur 49,1 °C 38,7 °C
Gemiddelde temperatuur 53,4 °C 45,9 °C 7,5 °C Reductie

Grafiek zuidzijde

Resultaten Noordzijde Minerale olie ISO VG 320 Mobil SHC 632
Maximale temperatuur 66,2 °C 60,3 °C
Minimale temperatuur 55,2 °C 39,6 °C
Gemiddelde temperatuur 59,6 °C 50,6 °C 9 °C Reductie

Grafiek noordzijdeEnergy Efficiency

De temperatuursreductie is te vertalen naar Energy Efficiency. In de berekening moeten variabelen als omgevingstemperatuur, de efficiency en afmetingen van de tandwielkast worden meegenomen. Hiervoor bestaan grafieken ontwikkeld door ExxonMobil Research & Engineering. Wanneer de grafiek van ExxonMobil gebruikt wordt en de tabel hieronder ingevuld wordt, wordt er een verhoogd energy efficiency van 3,5% berekend.Mobil SHC 632

Total Cost of Ownership

Deze data kunnen ook verwerkt worden in de TCO calculator van ExxonMobil. Links is de afbeelding die de gegevens van de ene tandwielkast weergeeft. De rechter afbeelding geeft de mogelijk besparing weer indien deze waardes doorgerekend worden op het totale elektromotor vermogen en de inhouden van de tandwielkasten op de afdelingen Continu oxi, Granulaatlijn, Kalander1, Kalander2 (+ C6, DWK & OG), Kalander 4, Kurkzeverij, Mengerij 1 t/m4, Oxidatie 1 t/m 4 en Trim. Daar in is het aantal operationele uren ingeschat op acht uur. (Klik op de afbeelding om te vergroten)

Mobil SHC 632 Mobil SHC 632

Conclusie met Mobil SHC 632

In de TCO berekeningen is aangenomen dat de Gear Box Efficiency 91% bedraagt. Dit is een opgave van de fabrikant, uitgaande van de meest ideale omstandigheden. Is de efficiency in de praktijk  lager, dan zal de besparing door toepassing van synthetische smeermiddelen alleen maar toenemen.

Met de opgegeven waardes wordt voor 1 machine een besparing berekend van;

 • Elektriciteitskosten                        € 955,00
 • Jaarlijks verbruik                             14692 kWh
 • CO2 reductie                                      7,3 ton

In het verslag hierboven zijn de volgende opbrengsten/voordelen buiten beschouwing gelaten:

 • Opbrengsten door verlengd onderhoudsinterval
 • Opbrengsten door lagere onderhoudskosten
 • Opbrengsten door verlengde levensduur
 • Opbrengsten door minder stilstand

Middels een TCO calculatie zijn er voor verschillende situaties voordelen te berekenen. Duidelijk aangetoond is de reductie in gebruikstemperatuur wat te vertalen is naar reductie van energieverbruik.