De invloed van de olieprijs is groot in de chemische procesindustrie. Veel van de producten die geproduceerd worden in de procesindustrie hebben als basisgrondstof aardolie. Voorbeelden hiervan zijn de velen producten die gemaakt worden van kunststof. Ook vormt aardolie enkele bouwstenen voor pijnstillers, antibiotica, kankergeneesmiddelen, etc. Bijna alle geneesmiddelen die we kennen zij ergens afgeleid van aardolie.

Gevolgen hoge en lage olieprijs

Afgelopen twee jaar stond de olieprijs op een relatief laag peil. Door dit lage peil was het voor fabrikanten van kunststoffen interessant om producten uit aardolie te blijven verwerken. Nieuwe productietechnieken, productiegrondstoffen, of recyclen van eerder geproduceerd materiaal hadden geen topprioriteit.

Sinds begin dit jaar is de olieprijs weer gestegen. Dat is in de eerste plaats te merken aan de pomp. Echter ook bedrijven in de chemische procesindustrie zullen de stijgende kosten merken. De inkoopwaarde van de omzet zal stijgen, waardoor zij genoopt zijn tot prijsverhoging, kostenreductie of innovatie.

Andere branches onder invloed van olie

Ook andere branches buiten de procesindustrie merken de gevolgen van stijgende olieprijzen. Bijvoorbeeld de transportsector. Hoewel de economie zich in hoogconjunctuur bevindt en ongeveer 60% van alle bedrijven een hogere omzet hebben dan dezelfde periode vorig jaar, maakt maar ongeveer 40% van de bedrijven in de transportsector meer winst. Daar zijn een aantal redenen voor te noemen. Eén van die redenen is de oplopende brandstofprijs.

Ook luchtvaartmaatschappijen ondervinden de gevolgen van de fluctuerende olieprijs. Wanneer de kerosineprijs oploopt gaan de maatschappijen, zonder extra omzet, meer kosten maken.

Kortom, de chemische procesindustrie heeft aardolie op dit moment nog hard nodig. Gelukkig zijn er andere in deze industrie die het ook aan kunnen leveren.