Het vermengen van vetten is een vraag die engineers in de fabriek weleens tegen komen. Wordt er gesmeerd met een nieuw product dringt de vraag zich automatisch op of dit nieuwe product vermengd kan worden met het huidige product. Wat is de mengbaarheid van deze vetten? Het vermengen van vetten kan dus niet altijd worden voorkomen, maar wordt in eerste instantie altijd afgeraden. Dit heeft een aantal redenen.

Mengen of niet?

Bij mengen van verschillende vetten kunnen er, zeker bij langdurig contact, problemen ontstaan zoals olieafscheiding, verharding van het zeepskelet, verandering in NLGI klasse, verlaging van het druppelpunt, blokkeren van leidingen etc. Deze veranderingen zijn niet eenmalig maar kunnen veranderen bij elke mengverhouding en hebben uiteindelijk als resultaat dat er onvoldoende smering is. Sommige vetten zijn absoluut niet mengbaar, andere kunnen in een zekere mate worden gemengd. De in omloop zijnde mengtabellen dienen terughouden te worden gehanteerd, zeker in toepassingen waar niet frequent wordt nagesmeerd.

Indikker en basisvloeistof

Mengbaarheid van vet wordt bepaald door de indikker en de basisvloeistof. Verschillende indikkers zijn bijvoorbeeld aluminiumcomplex, lithium, lithium complex. Onderstaande tabel weerspiegelt de compatibiliteit van het vet mengsel. Het moet worden gebruikt met de nodige zorgvuldigheid. Twee vetten die als “mengbaar” zijn vermeld vormen een laag risico bij vermenging wanneer in een kort tijdsbestek en bij milde werkomstandigheden toegepast. Naast de indikker is ook de basisvloeistof nog van belang bij het bepalen van de mengbaarheid.

“” Aluminium Complex Calcium Complex Calcium Sulfonaat Lithium 12-Hydroxy Lithium Complex Polyurea Klei
Aluminium Complex Mengbaar Slecht mengbaar Matig mengbaar Slecht mengbaar Slecht mengbaar Matig mengbaar Slecht mengbaar
Calcium Complex Slecht mengbaar Mengbaar Matig mengbaar Slecht mengbaar Matig mengbaar Mengbaar Slecht mengbaar
Calcium Sulfonaat Matig mengbaar Matig mengbaar Mengbaar Matig mengbaar Mengbaar Slecht mengbaar Slecht mengbaar
Lithium 12-Hydroxy Slecht mengbaar Slecht mengbaar Matig mengbaar Mengbaar Mengbaar Matig mengbaar Slecht mengbaar
Lithium Complex Slecht mengbaar Matig mengbaar Mengbaar Mengbaar Mengbaar Matig mengbaar Slecht mengbaar
Polyurea Matig mengbaar Mengbaar Slecht mengbaar Matig mengbaar Matig mengbaar Mengbaar Matig mengbaar
Klei Slecht mengbaar Slecht mengbaar Slecht mengbaar Slecht mengbaar Slecht mengbaar Matig mengbaar Mengbaar

ASTM mengbaarheid

Vanuit ASTM is een standaard opgesteld die waarmee kan worden bepaald of vetten mengbaar zijn of niet. Dit is de ASTM D6185. Deze industriële standaard bevat een protocol om de mengbaarheid van verschillende vetten te bepalen. Drie eigenschappen worden in de test onder de loep gehouden:

  1. Druppelpunt
  2. Afschuifstabiliteit
  3. Opslagstabiliteit bij verhoogde temperatuur

Het resultaat kan drieledig zijn. Oftewel mengbaar, middelmatig mengbaar of niet mengbaar. Deze waarden zijn ook gebruikt in de tabel hierboven om aan te geven wat de mengbaarheid is van de verschillende indikkers.

Mobilgrease

Van Mobil zijn er verschillende vetten met verschillende indikkers. De serie vetten van Mobil wordt de Mobilgrease serie genoemd. Klik op de link en laat u informeren over de verschillende vetten van Mobil.