Een technische training over vloeistoffen voor gasmotoren, waar moet u dan aan denken? Den Hartog b.v. heeft aan zijn klanten een training gegeven over deze vloeistoffen. Deze training vond plaats op 11 april in het Arsenaal in Nieuwpoort.

Op de agenda stonden de trends en ontwikkelen in de energiemarkt, gepresenteerd door Wim Mook van ExxonMobil. Daarna ging het over het “bloedonderzoek” van gasmotoren door Sven van der Kaden van Den Hartog. Het derde agendapunt was het koelen van de gasmotor, gepresenteerd door Ralf Straus van BASF. Er werd afgesloten met een inkijkje in de motor. Wim Mook van ExxonMobil gaf een demonstratie van een endoscopie.

Gasmotorolie training Mobilserv 2

Trends in de Energie branche – Wim Mook

ExxonMobil heeft de Energy Outlook tot 2040 gemaakt. In 2040 zal de vraag naar energie wereldwijd met vijfentwintig procent zijn toegenomen. Dit komt door de wereldwijde toename van de middenklasse. Deze welvaartsstijging, vooral in niet-westerse landen, is de voornaamste drijver voor de toenemende energievraag. Daarnaast zal de vraag naar zowel olieproducten, gas als kolen toenemen. Ook zal door voortschrijdende elektrificering de behoefte naar elektriciteit in 2040 met liefst de helft gegroeid zijn.

De stijgende curve van hernieuwbare energie zal tegen 2040 afvlakken. Dit komt omdat het aantal geschikte locaties beperkt is. Ook zal olie een belangrijke bron blijven, zeker voor de chemische industrie.

Trends in de Gasmotoren branche – Wim Mook

Het elektrische rendement van gasmotoren is sinds de jaren tachtig zeer sterk verbeterd. Van de moderne motoren gaat het elektrisch rendement richting de 45 procent. Het smeerolieverbruik van gasmotoren is verminderd. De vereiste aan een smeermiddel zijn de laatste jaren hoger geworden.

Smeermiddelen moeten meer bescherming bieden tegen oxidatie, slijtage en nitratie. De nieuwe Pegasus 1100-serie van Mobil biedt deze bescherming. Bij hogere thermische belasting is er minder koolvorming. De resultaten uit testen van deze motorolie zijn beter dan de Mobil Pegasus 1005, die al een goede weerstand tegen koolvorming heeft. Andere voordelen van de Pegasus 1100 zijn de constante viscositeit en de uitstekende oxidatieweerstand.

Gasmotoren die op biogas draaien, lopen risico’s. De kwaliteit van biogas wordt wel steeds beter, maar biogas kan nog altijd water bevatten. wat de kans op corrosie vergroot. Ook kunnen abrasieve siliciumoxiden gaan schuren. Speciaal voor biogasmotoren heeft Mobil de smeermiddelenlijn Pegasus 605 ultra 40 en Mobil Pegasus 610 ultra ontwikkeld. Deze Mobil Pegasus 610 Ultra biedt extra bescherming tegen corrosie. Ook heeft het product een betere bescherming tegen slijtage en een verbeterd reinigend vermogen.

MobilServ olie analyse- Sven van der Kaden

Een analyse van de smeerolie biedt verschillende voordelen, vergelijk het met een bloedonderzoek. Het vertelt iets over de staat van de motor. Hiermee kunt u de kwaliteit van de olie en de motor monitoren. Ook kunt u eventuele slijtage vaststellen en daardoor pro-actief onderhoud uitvoeren. Tevens kan de onderhoudsinterval worden geoptimaliseerd. Het resultaat hiervan is volgens een verhoogde effectiviteit en productiviteit. Wij bieden u het analyseprogramma Mobil Serv Lubricants Analysis aan. Een efficient, snel en compleet programma. Dit komt mede doordat klanten zelf monsters nemen, die inscannen en opsturen.

De inhoud van de flesjes wordt onderzocht bij het laboratorium van ExxonMobil in Rotterdam. Dit is een state-of-the-art laboratorium. Hier wordt niet standaard uitgegaan van industriële parameters, maar van door Mobil verzamelde parameters, in overeenstemming met vele toonaangevende industriële OEM’ers. Daardoor is het een specifieke analyse.

MobilServ resultaten oliemonsters oliemonster

Koelvloeistoffen – Ralf Straus

BASF steekt veel tijd en moeite in het verkrijgen van officiële aanbevelingen van motorfabrikanten voor zijn koelvloeistofmerk Glysantin. Het bedrijf heeft er inmiddels tientallen vergaard. Bij elke aanbeveling gaat een traject van twee tot vijf jaar voorbij. De kosten bedragen gemiddeld een tot drie miljoen euro per aanbeveling. Het zijn lange trajecten, die steeds meer tijd in beslag nemen. Daarnaast zijn de eisen die OEM’ers stellen strenger dan de internationale richtlijnen die gelden.

Koelvloeistof voor gasmotoren – Ralf Straus

BASF heeft speciaal voor gasmotoren een koelvloeistof ontwikkeld. Dit product heet de Glysantin G64. De Glysantin G64 heeft de goedkeuring gekregen van gasmotorfabrikanten als Jenbacher, Deutz en MAN. Het koelen van gasmotoren is onder meer nuttig vanwege de zeer hete rook die vrijkomt. In de motor is de rook wel 550 graden, heter dan de motor zelf.

Het advies van BASF is om koelvloeistof altijd volledig te vervangen. Achtduizend uur draaien is de door motorenleveranciers maximale verversingsinterval. Het mengen van verschillende koelvloeistoffen is niet aan te raden. Elk product heeft zijn eigen eigenschappen, mengen wordt afgeraden.

Gasmotorolie training prijswinnaars