Wereldwijd worden er uitstekende resultaten behaald met de Mobil Pegasus 605 Ultra 40, speciaal ontwikkeld voor gasmotoren die op biogassen of stortgas draaien. Dé toonaangevende beurs voor de energie-sector is Power-Gen, die dit jaar haar 25 jarig jubileum viert van 27 tot 29 Juni in Keulen. Voor ExxonMobil een mooie gelegenheid om de praktijksuccessen die er met de Mobil Pegasus behaalt zijn, te tonen aan een internationaal publiek. John Bennebroek van Greenlake heeft zijn medewerking verleend aan een video-bijdrage. Onderstaand bericht is al eerder verschenen op onze website, maar nu hebben wij er een video bij.

Accepteer statistieken, marketing cookies om dit element te bekijken.

Greenlake Systems in Lierop

Greenlake Systems uit het Brabantse Lierop exploiteert een 600 kW biogasinstallatie die gebruikmaakt van een MWM TCG2016 V12 C gasmotor. Het biogas komt uit een eigen vergister, die mest verwerkt van vijf varkensbedrijven samen met een mix van restproducten uit de voedingsmiddelenindustrie. In totaal wordt er 90 ton mest per dag verwerkt wat wordt omgezet in elektriciteit en warmte.

Bij Greenlake Systems zijn ze op zoek naar betrouwbaar onderdelen die ervoor zorgen dat de motor blijft draaien. Smeerolie is een vitaal onderdeel daarvan. Zeker als we praten over biogasmotoren die draaien op extreem agressieve biogassen. Het doel van het gestarte verbetertraject was om de verversingstermijn te verlengen en de bescherming van de motor te verbeteren. Ook wordt ernaar gestreefd de productiviteit te verhogen.

Mobil Pegasus 605 Ultra 40

Het verbetertraject bestond uit twee delen. in de eerste plaats de olie zelf. In samenwerking met Den Hartog b.v. is uiteindelijk besloten om het traject op te zetten met de Mobil Pegasus 605 Ultra 40. Deze gasmotorolie is speciaal ontworpen voor gasmotoren die draaien op biomassa, of landfill gasmotoren.

In de tweede plaats de staat van de olie. De status van de olie in de gasmotoren van Greenlake Systems is bijgehouden met behulp van MobilServ. Door monsters te nemen van de olie en deze te laten testen met behulp van MobilServ konden waarschuwingen op tijd gegeven worden. Ook konden vervuilingen op tijd gedetecteerd worden. Tevens werden er inspecties gedaan in de motor. Deze inspecties gaven een beeld van de staat en afzetting op kleppen en ciliders.

Resultaat met Mobil Pegasus 605 Ultra 40

Greenlake Systems Mobil Pegasus 605 Ultra 40 gasmotorenDe standtijd is tijdens de praktijktest verlengd van 1.000 naar 2.000 uur. Tevens zijn de olieverversingstermijnen verlaagd. Ook is het onderhoud verlaagd en is het olieverbruik ook terug gebracht. Dit alles heeft gezorgd voor een besparing in kosten van rond de €2.500,-. Ook wordt er verwacht het aantal uren wat men aan een machine staat met 10 uur kan worden gereduceerd. Dit verhoogd de veiligheid voor het personeel.