Als één van ’s werelds grootste oliemaatschappijen heeft ExxonMobil begin 2017 een rapport geschreven over de energietoekomst van de wereld. ExxonMobil is in beurswaarde het grootste oliebedrijf ter wereld. Op basis van omzet was ExxonMobil in 2016 na Sinopec en Shell de grootste oliemaatschappij ter wereld.  ExxonMobil is dus goed ingevoerd in de markt van energiebehoeften en energievoorzieningen.

Zeven wereldtrends

Het geschreven rapport heet “2017 Outlook for Energy: A View to 2040” en geeft een inkijk in onze toekomst. Het rapport is gebaseerd op zeven pijlers.

  1. Wereldwijd wordt economisch groei verwacht en gerealiseerd. Deze economische groei zorgt over 15 jaar voor een verdubbeling van de middenklasse. Deze middenklasse is op zoek naar airconditioning, koelkasten en vaatwassers in hun huizen.
  2. Landen die momenteel nog geen lid zijn van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) zullen leidend zijn in de groeiende vraag naar energie. Dit zijn landen als China en India. Er wordt verwacht dat deze landen bijna de helft van de groeiende energievraag voor hun rekening zullen nemen.
  3. Het invullen van de energiebehoefte zal steeds diverser worden. Zo zal het aandeel kernenergie in combinatie met het aandeel hernieuwbare energie sterk toenemen. De grootste toename zal te zien zijn op het gebied van aardgas.
  4. Olie blijft de grootste energiebron. Het zwarte goedje zal het grootste aandeel in de energiebehoefte voor zijn rekening nemen. Dit komt dat voornamelijk doordat olie dient als feedstock voor veel processen in de chemische industrie. Ook dient olie als grondstof bij het maken van plastic en andere geavanceerde materialen.
  5. Het aandeel energievoorziening wat het meeste zal groeien is aardgas. Aardgas zal tot 2040 de grootste brandstofbron zijn en zorgen voor een kwart van de wereldwijde energiebehoefte. Dit aardgas zal gebruikt worden bij het opwekken van energie. Tijdens dit proces wordt minder CO2 gebruikt als tijdens de huidige processen. Ook kan aardgas gebruikt worden voor verschillende manieren van transport.
  6. In 2030 wordt een piek van de CO2 emissie uitstoot verwacht. Daarom zullen effectieve manieren om CO2 emissies terug te dringen een grote rol spelen in de nabije toekomst.
  7. Technologische ontwikkelingen hebben enorme potentie. De technologische ontwikkeling gaat enorm hard. Nieuwe en onzekere oplossingen zullen in de nabije en verre toekomst bijdragen aan het verlagen van CO2 emissies. Ook zal dit bijdragen aan het efficiënter in kunnen zetten van energie.

Cijfers

In 2040 zijn er 9 miljard mensen op deze wereld. Dat is ten opzichte van nu een toename van bijna 2 miljard mensen.

Een steeds groter deel van deze mensen zal onderdeel uitmaken van de middenklasse. Dit houdt in dat zij weelde en gemak willen genieten zoals wij Nederlanders dat nu al doen. Er wordt verwacht dat de middenklasse in 15 jaar zal verdubbelen.

De verwachting is ook dat de energie die nodig is om te transporteren met 25% zal toenemen. Ook wordt er verwacht dat nieuwe auto’s, trucks en SUV’s samen 10 kilometer per liter zullen gaan gebruiken. Dit verbruik is momenteel nog 6 kilometer per liter.

Emissies

De emissies zullen in 2030 op hun hoogste punt zijn. Vanaf nu tot aan 2030 zullen de emissies nog met ongeveer 10% stijgen. Daarna zal het bergafwaarts gaan met de emissie uitstoten. Dit komt omdat gebouwen steeds efficiënter gebouwd worden. Transport wordt steeds efficiënter. Daarnaast wordt er steeds efficiënter geproduceerd, denk dan bijvoorbeeld aan een 3D printer. Tot slot zal er overgestapt worden op energiebronnen die een minder invloed hebben op de CO2 voetafdruk.

Energiemix in 2040

Hieronder leest vindt u de verwachte energiemix in 2040. Daarbij valt op dat olie het grootste aandeel (1/3) van de energiemix zal voorzien.

Energiemix energietoekomst energiebehoefte energievraag 2040 olie aardgas