Den Hartog 75 jaar

2023

Den Hartog bestaat dit jaar 75 jaar. En daar zijn we trots op.

Er is veel gebeurd en veranderd sinds de oprichting in 1948. In de beginjaren lag de focus op de distributie van huisbrandolie en petroleum. Door de jaren heen is het bedrijf gegroeid tot een gerespecteerde leverancier van motorbrandstoffen (met ook eigen tankstations) en Mobil smeermiddelen. In deze branche is reductie van CO2 uitstoot zeer belangrijk. Den Hartog speelt hier met haar brandstoffen en smeermiddelen uiteraard op in.

Om ook in de komende jaren / decennia de markt goed te kunnen blijven bedienen, is het belangrijk om als bedrijf te blijven innoveren. Naast het op de markt brengen van de al genoemde CO2 besparende brandstoffen, blijft Den Hartog zich steeds sterk maken voor vernieuwingen en ontwikkelingen.

Een nieuw bedrijfsonderdeel is Den Hartog Charging, dat zich volledig richt op het elektrisch laden. Van het leveren en plaatsen van de laadpalen, tot het ont-zorgen bij het realiseren van de nodige elektra voorziening.

Daarnaast is geïnvesteerd in een tweetal bedrijven die actief zijn in de productie van hernieuwbare brandstoffen:

  • Bluealp – Recyclen van afvalplastic naar olie/chemicaliën
  • Van der Kooij – Recyclen van plantaardige afvalstromen naar herbruikbare olie
  • Waterstof

En wie weet wat de toekomst brengt. Ook de ontwikkelingen rond waterstof worden nauwlettend gevolgd. Kortom, oog voor de toekomst, en volop energie voor vooruitgang!

Na 75 jaar staat inmiddels de derde generatie van de familie aan het roer, en de vierde generatie is al werkzaam in het bedrijf. Een van de onderscheidende eigenschappen van een familiebedrijf is de motivatie voor continuïteit, en het met trots voort willen zetten van de onderneming. Er is dus genoeg Energie voor vooruitgang.

Den Hartog wil haar klanten blijven bedienen in hun energiebehoefte, ook met alle ontwikkelingen die er gaande zijn en nog gaan komen. Een bedrijfsfilosofie welke omschreven kan worden als “Energie voor vooruitgang”.

blank